Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

CẦU CHUẨN HĐXS
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO
    Phiên bản 1     (Xem phiên bản 2)    
Xem thống kê từ ngày đến ngày
Bạn chưa phải là thành viên Pro, nên không được xem thống kê trong 3 ngày gần nhất

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G6.1-2 --> 75,75 --> 19,91 ---> 03,30 - win 30 ngày 2;    
G0.1-1 + G7.1-1 --> 75,75 --> 19,91 ---> 03,30 - win 30 ngày 2;    

G3.1-5 + G7.1-2 --> 94,49 --> 08,08 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G4.3-1 + G7.1-2 --> 94,49 --> 08,08 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    

G0.1-1 + G1.1-2 --> 75,75 --> 19,91 ---> 07,70 - win 70 ngày 3;    
G3.6-2 + G6.2-3 --> 75,75 --> 91,19 ---> 70,07 - win 70 ngày 3;    

G3.1-5 + G5.6-3 --> 94,49 --> 08,08 ---> 09,90 - win 09 ngày 2;    
G4.3-1 + G5.6-3 --> 94,49 --> 08,08 ---> 09,90 - win 09 ngày 2;    
G3.6-1 + G6.2-3 --> 75,75 --> 91,19 ---> 90,09 - win 09 ngày 2;    
G5.1-1 + G6.2-3 --> 75,75 --> 91,19 ---> 90,09 - win 09 ngày 2;    

G3.2-2 + G6.1-2 --> 75,75 --> 19,91 ---> 13,31 - win 31 31 ngày 2;    
G3.2-2 + G7.1-1 --> 75,75 --> 19,91 ---> 13,31 - win 31 31 ngày 2;    
G5.3-3 + G6.1-2 --> 45,54 --> 19,91 ---> 13,31 - win 31 31 ngày 2;    
G5.3-3 + G7.1-1 --> 45,54 --> 19,91 ---> 13,31 - win 31 31 ngày 2;    

G3.2-5 + G7.1-2 --> 46,46 --> 10,01 ---> 16,61 - win 16 16 61 61 61 ngày 1;    
G5.3-3 + G5.4-1 --> 46,46 --> 10,01 ---> 16,61 - win 16 16 61 61 61 ngày 1;    
G5.3-3 + G5.6-1 --> 46,46 --> 10,01 ---> 16,61 - win 16 16 61 61 61 ngày 1;    

G1.1-2 + G3.2-2 --> 75,75 --> 91,19 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G3.4-1 + G7.4-2 --> 75,75 --> 19,91 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    

G3.4-1 + G3.5-1 --> 75,75 --> 19,91 ---> 72,27;    
G3.6-2 + G4.2-2 --> 75,75 --> 91,19 ---> 72,27;    

G3.6-1 + G4.2-2 --> 75,75 --> 91,19 ---> 92,29;    
G4.2-2 + G5.1-1 --> 75,75 --> 19,91 ---> 29,92;    

G2.2-2 + G5.4-1 --> 46,46 --> 08,08 ---> 36,63 - win 36 ngày 3;    
G2.2-2 + G5.6-1 --> 46,46 --> 08,08 ---> 36,63 - win 36 ngày 3;    

G3.4-1 + G6.1-2 --> 75,75 --> 19,91 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G3.4-1 + G7.1-1 --> 75,75 --> 19,91 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G3.6-2 + G4.1-4 --> 75,75 --> 91,19 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    

G3.6-1 + G4.1-4 --> 75,75 --> 91,19 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    
G4.1-4 + G5.1-1 --> 75,75 --> 19,91 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    

G3.1-4 + G3.5-4 --> 45,54 --> 27,27 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G3.1-4 + G4.1-1 --> 45,54 --> 27,27 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    

G3.5-4 + G5.5-2 --> 54,45 --> 27,27 ---> 76,67;    
G4.1-1 + G5.5-2 --> 54,45 --> 27,27 ---> 76,67;    

G3.3-1 + G3.5-4 --> 45,54 --> 27,27 ---> 87,78 - win 87 87 ngày 1;    
G3.3-1 + G4.1-1 --> 45,54 --> 27,27 ---> 87,78 - win 87 87 ngày 1;    

G3.6-1 + G5.4-4 --> 71,71 --> 93,39 ---> 97,79 - win 79 ngày 2;    
G5.1-1 + G5.4-4 --> 71,71 --> 93,39 ---> 97,79 - win 79 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
56 (25 lần) - win 56 ngày 2;    08 (33 lần) ;    78 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (47 lần) - win 87 87 ngày 1;    00,55 (43 lần) - win 55 ngày 1;    29,92 (38 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
28 - win 28 ngày 2;    82 - win 82 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
28,82 - win 28 82 ngày 2;    59,95 - win 95 95 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-2 + G4.3-1 ---> 90,09 - win 09 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 32,23 - win 23 23 23 ngày 2;    

- Cầu cận max:G4.3-4 + G5.3-3 ---> 11;    
G2.2-5 + G7.4-2 ---> 21,12 - win 21 12 ngày 2;    
G5.1-3 + G5.6-1 ---> 66;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G5.5-2 --> 94,49 --> 54,45 ---> 92,29;    
G5.5-2 + G7.1-1 --> 49,94 --> 45,54 ---> 29,92;    

G3.6-5 + G4.3-1 --> 94,49 --> 89,89 ---> 58,85;    
G3.6-5 + G7.4-1 --> 94,49 --> 89,89 ---> 58,85;    

G1.1-2 + G5.1-4 --> 94,49 --> 75,75 ---> 96,69 - win 96 ngày 3;    
G5.1-4 + G7.1-1 --> 49,94 --> 75,75 ---> 69,96 - win 96 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (36 lần) ;    68 (35 lần) ;    22 (38 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (45 lần) ;    00,55 (44 lần) - win 55 ngày 2;    07,70 (42 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (48 lần) - win 14 ngày 2;    07,70 (53 lần) - win 07 ngày 1;    45,54 (44 lần) - win 54 54 54 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
82 - win 82 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
59,95 - win 95 95 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 69,96 - win 96 ngày 3;    
G3.6-2 + G5.3-3 ---> 91,19 - win 91 19 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.1-3 + G4.1-4 ---> 01,10 - win 01 10 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G3.3-3 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-4 + G5.3-3 --> 65,65 --> 57,75,75 ---> 54,45 - win 54 45 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.1-2 --> 65,65 --> 75,75,57 ---> 45,54 - win 45 54 ngày 1;    

G4.1-4 + G4.4-2 --> 65,65 --> 56,56 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 3;    
G4.4-2 + G6.1-2 --> 65,65 --> 56,56 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 3;    
G4.1-4 + G6.2-3 --> 65,65 --> 57,75,75 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 3;    
G6.1-2 + G6.2-3 --> 65,65 --> 57,75,75 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 3;    

G0.1-5 + G3.6-2 --> 93,39,39 --> 56,56 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 2;    
G0.1-5 + G4.1-3 --> 93,39,39 --> 56,56 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 2;    

G3.1-3 + G5.1-4 --> 05,50 --> 94,49 ---> 97,79;    
G3.4-3 + G4.3-1 --> 50,05 --> 94,49 ---> 79,97;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 57 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (30 lần) - win 62 ngày 2;    01 (28 lần) - win 01 ngày 2;    54 (28 lần) - win 54 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 57 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (46 lần) - win 10 ngày 1;    45,54 (54 lần) - win 45 54 ngày 1;    26,62 (45 lần) - win 26 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (53 lần) - win 60 ngày 2;    89,98 (40 lần) - win 89 89 ngày 1;    12,21 (51 lần) - win 21 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
18;    58;    59;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
59,95 - win 95 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 22;    
G2.1-5 + G4.2-4 ---> 10,01 - win 10 ngày 1;    
G3.4-2 + G3.5-4 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G3.6-2 + G5.3-3 ---> 74,47 - win 74 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G2.1-3 + G4.1-4 ---> 55 - win 55 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-3 + G6.1-3 --> 76,67 --> 71,17 ---> 50,05 - win 05 ngày 2;    
G6.1-3 + G7.2-2 --> 67,76 --> 17,71 ---> 05,50 - win 05 ngày 2;    

G2.2-2 + G4.3-1 --> 28,28 --> 50,05 ---> 34,43;    
G3.6-1 + G4.3-1 --> 28,28 --> 50,05 ---> 34,43;    

G2.2-3 + G5.1-1 --> 75,57 --> 71,17 ---> 58,85 - win 85 ngày 2;    
G5.1-1 + G7.2-2 --> 57,75 --> 17,71 ---> 85,58 - win 85 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (33 lần) ;    04 (30 lần) ;    72 (32 lần) - win 72 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (49 lần) ;    05,50 (46 lần) - win 05 ngày 2;    27,72 (44 lần) - win 72 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (50 lần) - win 06 ngày 1;    59,95 (50 lần) - win 95 ngày 1;    01,10 (48 lần) - win 10 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (58 lần) ;    28,82 (47 lần) - win 82 ngày 1;    07,70 (48 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 02 ngày 2;    18;    46 - win 46 46 ngày 2;    58;    59;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41;    59,95 - win 95 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 09,90 - win 90 ngày 2;    
G0.1-1 + G7.1-2 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
G2.1-5 + G4.2-4 ---> 02,20 - win 02 02 ngày 2;    
G3.4-2 + G3.5-4 ---> 91,19 - win 91 19 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G0.1-1 + G3.3-5 ---> 10,01 - win 10 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-3 + G3.6-2 --> 61,16 --> 67,76 ---> 03,30;    
G3.6-2 + G5.3-2 --> 16,61 --> 76,67 ---> 30,03;    
G3.1-3 + G7.4-2 --> 69,69 --> 67,76 ---> 03,30;    
G5.3-2 + G7.4-2 --> 69,69 --> 67,76 ---> 03,30;    

G3.1-3 + G4.4-2 --> 56,56 --> 67,76 ---> 05,50 - win 05 50 ngày 1;    
G4.4-2 + G5.3-2 --> 56,56 --> 76,67 ---> 50,05 - win 50 05 ngày 1;    

G3.1-3 + G4.1-4 --> 69,69 --> 67,76 ---> 06,60 - win 06 ngày 2;    
G4.1-4 + G5.3-2 --> 69,69 --> 76,67 ---> 60,06 - win 06 ngày 2;    

G2.2-3 + G3.1-3 --> 56,56 --> 76,67 ---> 70,07 - win 07 ngày 2;    
G2.2-3 + G5.3-2 --> 56,56 --> 76,67 ---> 70,07 - win 07 ngày 2;    

G3.4-3 + G3.6-5 --> 56,56 --> 67,76 ---> 53,35 - win 35 ngày 2;    
G3.5-4 + G3.6-5 --> 56,56 --> 67,76 ---> 53,35 - win 35 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 99 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
37 (31 lần) ;    90 (30 lần) - win 90 ngày 3;    66 (29 lần) - win 66 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 99 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (45 lần) - win 90 ngày 3;    05,50 (54 lần) - win 05 50 ngày 1;    12,21 (61 lần) - win 12 12 21 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (49 lần) ;    58,85 (50 lần) - win 85 ngày 3;    18,81 (45 lần) - win 81 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 02 ngày 3;    14;    18;    46 - win 46 46 ngày 3;    58;    59;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41;    59,95 - win 95 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G7.2-2 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    
G0.1-5 + G1.1-5 ---> 92,29 - win 29 ngày 1;    
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 25,52;    
G0.1-1 + G7.1-2 ---> 78,87;    
G3.1-5 + G3.5-1 ---> 84,48 - win 48 ngày 1;    
G2.1-5 + G7.2-2 ---> 57,75 - win 57 ngày 1;    
G3.4-2 + G5.3-1 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.1-4 + G7.1-1 ---> 57,75 - win 57 ngày 1;    
G2.1-5 + G4.2-4 ---> 58,85 - win 85 ngày 3;    
G3.6-3 + G5.1-4 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    
G3.2-1 + G3.3-2 ---> 00 - win 00 ngày 1;    
G3.4-2 + G3.5-4 ---> 35,53 - win 35 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G3.3-5 ---> 74,47;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-2 + G4.3-2 --> 31,31 --> 09,90 ---> 25,52;    
G2.2-2 + G7.4-1 --> 31,31 --> 09,90 ---> 25,52;    

G4.2-1 + G5.4-4 --> 75,57 --> 56,56 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.4-4 --> 75,57 --> 56,56 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    

G3.2-4 + G4.3-4 --> 82,82,28 --> 90,09 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    
G3.5-1 + G4.1-4 --> 28,82,82 --> 09,90 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    
G3.5-1 + G7.4-2 --> 28,82,82 --> 09,90 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    

G4.3-2 + G5.3-2 --> 14,14 --> 69,69 ---> 56,65 - win 65 ngày 1;    
G5.3-2 + G7.4-1 --> 14,14 --> 69,69 ---> 65,56 - win 65 ngày 1;    

G3.3-4 + G4.1-4 --> 28,82,82 --> 09,90 ---> 57,75 - win 57 75 ngày 1;    
G3.3-4 + G7.4-2 --> 28,82,82 --> 09,90 ---> 57,75 - win 57 75 ngày 1;    

G0.1-4 + G5.3-2 --> 94,94,49 --> 16,61 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 3;    
G5.1-4 + G5.3-2 --> 94,94,49 --> 16,61 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 3;    

G2.1-5 + G3.3-5 --> 31,31 --> 72,27 ---> 96,69 - win 69 ngày 2;    
G5.2-4 + G7.1-1 --> 31,31 --> 72,27 ---> 96,69 - win 69 ngày 2;    

G4.1-4 + G4.3-4 --> 82,82,28 --> 90,09 ---> 77,77;    
G4.3-4 + G7.4-2 --> 28,82,82 --> 09,90 ---> 77,77;    

G3.4-2 + G5.2-4 --> 14,14 --> 87,87 ---> 89,98;    
G3.6-3 + G4.4-3 --> 14,14 --> 87,87 ---> 89,98;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 67 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
74 (26 lần) ;    85 (33 lần) ;    54 (31 lần) - win 54 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 67 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (46 lần) ;    58,85 (50 lần) - win 58 ngày 1;    47,74 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (42 lần) ;    15,51 (43 lần) - win 15 ngày 3;    38,83 (50 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (49 lần) - win 59 ngày 1;    46,64 (48 lần) ;    56,65 (49 lần) - win 65 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02;    14;    18 - win 18 ngày 1;    29 - win 29 ngày 2;    58 - win 58 ngày 1;    80 - win 80 ngày 2;    95 - win 95 ngày 2;    98;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 41 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-2 + G5.1-1 ---> 25,52;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G7.2-2 ---> 97,79;    G0.1-5 + G1.1-5 ---> 79,97;    G1.1-5 + G2.2-5 ---> 97,79;    
G0.1-1 + G7.1-2 ---> 40,04 - win 40 40 04 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.5-4 ---> 76,67 - win 76 67 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.5-1 ---> 23,32 - win 23 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G2.1-5 + G7.2-2 ---> 97,79;    
G3.4-2 + G5.3-1 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G5.1-4 + G7.1-1 ---> 66 - win 66 ngày 3;    
G2.1-5 + G4.2-4 ---> 91,19;    
G5.1-3 + G7.4-1 ---> 55 - win 55 55 ngày 1;    
G3.6-3 + G5.1-4 ---> 86,68;    
G4.1-1 + G6.3-2 ---> 73,37 - win 73 ngày 1;    
G3.2-1 + G3.3-2 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G3.4-2 + G3.5-4 ---> 86,68;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
97 (36 lần) - win 97 ngày 1;    22 (28 lần) ;    24 (28 lần) - win 24 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (54 lần) - win 97 ngày 1;    25,52 (43 lần) ;    47,74 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (47 lần) ;    06,60 (50 lần) - win 60 ngày 1;    26,62 (50 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (55 lần) - win 60 ngày 1;    89,98 (42 lần) ;    12,21 (51 lần) - win 12 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (47 lần) - win 29 ngày 3;    36,63 (45 lần) - win 36 ngày 2;    22,77 (51 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
58 - win 58 ngày 2;    02 - win 02 ngày 1;    14;    18 - win 18 ngày 2;    29 - win 29 ngày 3;    80 - win 80 ngày 3;    92;    98;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 41 ngày 2;    29,92 - win 29 ngày 3;    58,85 - win 58 ngày 2;    89,98;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G7.2-2 ---> 44;    
G0.1-1 + G4.3-1 ---> 95,59 - win 59 ngày 1;    
G4.4-1 + G5.4-2 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G0.1-5 + G1.1-5 ---> 44;    

- Cầu chạm max:
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 42,24 - win 24 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.5-4 ---> 25,52;    
G0.1-1 + G7.1-2 ---> 94,49;    
G3.1-5 + G3.5-1 ---> 80,08 - win 80 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G2.1-5 + G7.2-2 ---> 74,47;    
G2.1-2 + G5.3-4 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G3.4-2 + G5.3-1 ---> 89,98;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-4 + G5.5-3 --> 35,53 --> 28,28 ---> 70,07;    
G5.4-2 + G5.5-3 --> 35,53 --> 28,28 ---> 70,07;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 95 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
88 (31 lần) - win 88 ngày 2;    40 (33 lần) ;    68 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 95 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (50 lần) ;    68,86 (51 lần) - win 86 ngày 1;    09,90 (41 lần) - win 90 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
58 - win 58 ngày 3;    02 - win 02 ngày 1;    14 - win 14 14 ngày 1;    30 - win 30 ngày 2;    80;    92;    98;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 14 ngày 1;    29,92;    58,85 - win 58 ngày 3;    89,98;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G7.2-2 ---> 88 - win 88 ngày 2;    
G1.1-2 + G5.1-3 ---> 02,20 - win 02 ngày 1;    G2.2-1 + G5.1-3 ---> 02,20 - win 02 ngày 1;    
G0.1-1 + G4.3-1 ---> 98,89;    
G4.4-1 + G5.4-2 ---> 67,76 - win 67 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G0.1-5 + G1.1-5 ---> 58,85 - win 58 ngày 3;    
G4.4-3 + G5.1-4 ---> 49,94 - win 49 94 94 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.6-1 + G7.3-1 ---> 24,42 - win 24 ngày 1;    G3.4-2 + G6.3-2 ---> 42,24 - win 24 ngày 1;    
G3.2-5 + G4.2-4 ---> 87,78 - win 87 ngày 1;    
G3.1-1 + G3.3-3 ---> 09,90 - win 90 ngày 1;    
G1.1-5 + G2.2-5 ---> 83,38;    
G3.1-4 + G3.5-4 ---> 46,64 - win 46 ngày 2;    
G0.1-1 + G7.1-2 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-2 + G5.5-2 --> 34,34,43 --> 06,06 ---> 19,91;    
G5.4-1 + G5.4-3 --> 34,34,43 --> 06,06 ---> 91,19;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 95 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
88 (32 lần) - win 88 ngày 1;    68 (32 lần) - win 68 68 ngày 1;    40 (32 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 95 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (53 lần) - win 68 68 ngày 1;    04,40 (49 lần) - win 04 40 ngày 1;    09,90 (44 lần) - win 90 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (52 lần) ;    18,81 (43 lần) - win 18 ngày 1;    15,51 (47 lần) - win 15 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    33;    58 - win 58 ngày 1;    74;    92;    98 - win 98 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 ngày 1;    29,92 - win 29 ngày 1;    58,85 - win 58 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G6.2-3 ---> 53,35 - win 53 ngày 1;    
G1.1-5 + G5.4-1 ---> 59,95 - win 95 ngày 1;    
G1.1-5 + G7.2-2 ---> 50,05;    
G1.1-2 + G5.1-3 ---> 23,32 - win 23 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G2.2-1 + G5.1-3 ---> 43,34;    
G0.1-1 + G4.3-1 ---> 31,13 - win 31 31 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G5.3-2 ---> 36,63 - win 36 ngày 1;    
G2.2-4 + G4.1-2 ---> 28,82 - win 28 28 ngày 1;    
G0.1-5 + G1.1-5 ---> 55 - win 55 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 04/07/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 30 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (33 lần) - win 94 94 ngày 3;    22 (31 lần) - win 22 ngày 2;    59 (26 lần) - win 59 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 30 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (50 lần) - win 92 ngày 1;    59,95 (44 lần) - win 59 95 ngày 1;    49,94 (48 lần) - win 49 94 94 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
28,82 (46 lần) - win 82 82 ngày 1;    29,92 (40 lần) - win 92 ngày 1;    09,90 (46 lần) - win 90 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (50 lần) - win 84 ngày 3;    11,66 (43 lần) ;    34,43 (48 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    02 - win 02 ngày 1;    17;    49 - win 49 ngày 3;    85;    92 - win 92 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 ngày 1;    29,92 - win 92 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-4 + G5.2-3 ---> 00;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G5.3-4 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.5-3 ---> 02,20 - win 02 20 20 ngày 1;    
G1.1-5 + G6.2-3 ---> 48,84 - win 84 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G1.1-5 + G5.4-1 ---> 40,04 - win 40 04 ngày 2;    
G6.3-3 + G7.1-1 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    
G1.1-5 + G7.2-2 ---> 48,84 - win 84 ngày 3;    
G6.3-2 + G7.3-2 ---> 55 - win 55 55 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G5.1-3 ---> 24,42 - win 24 ngày 3;    
G0.1-1 + G4.3-1 ---> 07,70;