Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

soicaulo9999.mobie.in

soicau5s.net


THÔNG BÁO

Web vừa cập nhật sửa lỗi một số phần được phản ánh trong thời gian qua

Nếu ai phát hiện vẫn còn sai sót vui lòng báo lại với bộ phận kỹ thuật

GIỚI THIỆU TRANG WEB ĐÁNH ONLINE RẤT AN TOÀN, UY TÍN


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO
    Phiên bản 1     (Xem phiên bản 2)    
Xem thống kê từ ngày đến ngày
Bạn chưa phải là thành viên Pro, nên không được xem thống kê trong 3 ngày gần nhất

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-3 + G5.5-4 --> 58,85 --> 38,38 ---> 08,80 - win 80 ngày 1;    
G4.1-4 + G5.2-3 --> 58,85 --> 38,38 ---> 80,08 - win 80 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 61 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
45 (29 lần) - win 45 ngày 1;    89 (34 lần) ;    60 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 61 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (53 lần) - win 45 ngày 1;    79,97 (51 lần) - win 97 ngày 1;    23,32 (48 lần) - win 32 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (57 lần) - win 66 ngày 1;    34,43 (47 lần) - win 34 43 ngày 1;    46,64 (42 lần) - win 64 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
67,76 (46 lần) - win 67 ngày 1;    45,54 (49 lần) - win 45 ngày 1;    35,53 (46 lần) - win 53 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (43 lần) - win 71 ngày 3;    15,51 (53 lần) - win 15 51 ngày 2;    08,80 (46 lần) - win 80 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
31 - win 31 ngày 1;    22 - win 22 ngày 2;    32 - win 32 ngày 3;    38 - win 38 ngày 1;    41;    72 - win 72 ngày 2;    85 - win 85 ngày 1;    87;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 31 ngày 1;    38,83 - win 38 ngày 1;    56,65 - win 56 ngày 1;    67,76 - win 67 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G7.2-2 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.1-3 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 39,93;    
G5.6-1 + G7.1-2 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    
G2.2-5 + G7.4-2 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-1 + G5.2-3 ---> 80,08 - win 80 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-1 + G5.3-3 ---> 45,54 - win 45 ngày 1;    
G2.2-5 + G5.5-4 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G3.5-4 --> 32,23 --> 13,13,31 ---> 24,42;    
G4.2-4 + G7.3-1 --> 23,32 --> 31,13,13 ---> 24,42;    

G2.2-5 + G6.2-2 --> 35,35 --> 13,13,31 ---> 35,53 - win 53 ngày 2;    
G4.4-2 + G5.5-3 --> 35,35 --> 13,13,31 ---> 53,35 - win 53 ngày 2;    

G3.6-2 + G5.4-1 --> 21,21 --> 85,58 ---> 64,46 - win 64 ngày 2;    
G3.6-4 + G5.4-2 --> 21,21 --> 58,85 ---> 64,46 - win 64 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (32 lần) - win 52 ngày 2;    58 (31 lần) ;    01 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (47 lần) - win 10 10 ngày 1;    58,85 (51 lần) - win 85 ngày 2;    25,52 (48 lần) - win 52 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (48 lần) ;    23,32 (43 lần) - win 23 ngày 1;    27,72 (44 lần) - win 27 27 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (49 lần) - win 22 77 ngày 1;    09,90 (43 lần) ;    35,53 (52 lần) - win 53 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (54 lần) ;    39,93 (45 lần) ;    05,50 (44 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
31 - win 31 ngày 2;    07;    22 - win 22 ngày 1;    29;    32;    41 - win 41 ngày 1;    67 - win 67 ngày 2;    72 - win 72 ngày 3;    85 - win 85 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 ngày 3;    13,31 - win 13 ngày 1;    38,83 - win 38 38 ngày 1;    56,65 - win 56 ngày 1;    67,76 - win 67 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G7.2-2 ---> 11 - win 11 ngày 3;    
G5.3-1 + G5.3-2 ---> 47,74;    
G3.3-1 + G5.1-3 ---> 93,39;    

+ Cầu vượt max:
G5.3-3 + G6.1-3 ---> 80,08 - win 08 ngày 1;    
G2.2-5 + G5.3-1 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 35,53 - win 53 ngày 2;    
G5.6-1 + G7.1-2 ---> 90,09;    
G3.1-1 + G3.4-4 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    
G2.2-5 + G7.4-2 ---> 33 - win 33 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G5.2-1 + G5.5-2 ---> 60,06 - win 06 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.3-3 + G6.3-3 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.2-2 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G3.1-1 --> 81,18 --> 35,35 ---> 13,31 - win 13 13 31 ngày 1;    
G2.2-5 + G5.5-3 --> 18,81 --> 35,35 ---> 13,31 - win 13 13 31 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (45 lần) - win 38 38 ngày 2;    54 (28 lần) - win 54 ngày 1;    14 (35 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (59 lần) - win 83 ngày 1;    07,70 (44 lần) - win 70 ngày 1;    00,55 (48 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
07;    22 - win 22 ngày 2;    29;    31 - win 31 ngày 1;    41 - win 41 ngày 1;    46;    67 - win 67 ngày 3;    72;    85 - win 85 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
25,52 - win 52 ngày 3;    67,76 - win 76 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G7.2-2 ---> 32,23 - win 23 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.3-2 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    
G3.3-1 + G5.1-3 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.3-3 + G6.1-3 ---> 99;    
G2.2-5 + G5.3-1 ---> 16,61 - win 61 ngày 2;    
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 19,91;    
G5.6-1 + G7.1-2 ---> 84,48 - win 84 ngày 3;    
G3.1-2 + G4.2-1 ---> 90,09 - win 90 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-1 + G3.4-4 ---> 39,93;    
G3.6-5 + G4.1-1 ---> 53,35 - win 35 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.2-1 + G5.5-2 ---> 91,19;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
24 (28 lần) ;    89 (29 lần) ;    23 (36 lần) - win 23 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (47 lần) - win 33 ngày 2;    29,92 (43 lần) - win 92 ngày 2;    23,32 (43 lần) - win 23 32 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (48 lần) - win 37 ngày 3;    11,66 (52 lần) ;    59,95 (48 lần) - win 95 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
07;    10 - win 10 10 ngày 3;    22 - win 22 ngày 1;    29;    41 - win 41 ngày 2;    46;    51;    67;    72 - win 72 ngày 1;    85 - win 85 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G7.2-2 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 2;    
G5.3-1 + G5.3-2 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.1-3 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.3-3 + G6.1-3 ---> 46,64;    
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 50,05;    
G2.2-5 + G5.3-1 ---> 57,75;    
G4.3-1 + G7.2-1 ---> 43,34 - win 43 34 34 ngày 1;    
G3.3-3 + G6.2-2 ---> 63,36 - win 36 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.6-1 + G7.1-2 ---> 13,31 - win 13 13 31 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.1-1 + G3.4-4 ---> 50,05;    
G3.4-3 + G7.4-1 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G1.1-4 --> 13,31 --> 57,57 ---> 05,50;    
G0.1-2 + G5.5-4 --> 13,31 --> 57,57 ---> 05,50;    

G3.6-4 + G4.3-3 --> 56,65 --> 85,58 ---> 70,07 - win 07 ngày 1;    
G4.2-2 + G4.3-3 --> 56,65 --> 85,58 ---> 70,07 - win 07 ngày 1;    

G3.6-4 + G7.3-2 --> 58,85 --> 85,58 ---> 71,17 - win 17 ngày 2;    
G4.2-2 + G7.3-2 --> 58,85 --> 85,58 ---> 71,17 - win 17 ngày 2;    

G0.1-1 + G4.3-1 --> 74,47 --> 20,02 ---> 26,62 - win 62 ngày 3;    
G4.3-1 + G4.3-4 --> 47,74 --> 02,20 ---> 62,26 - win 62 ngày 3;    

G0.1-1 + G3.2-1 --> 74,47 --> 20,02 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    
G3.2-1 + G4.3-4 --> 47,74 --> 02,20 ---> 72,27 - win 72 ngày 1;    

G3.6-4 + G5.6-3 --> 52,52 --> 85,58 ---> 74,47;    
G4.2-2 + G5.6-3 --> 52,52 --> 85,58 ---> 74,47;    

G1.1-4 + G3.6-2 --> 31,13 --> 57,57 ---> 56,65 - win 65 ngày 1;    
G3.6-2 + G5.5-4 --> 13,31 --> 57,57 ---> 65,56 - win 65 ngày 1;    

G3.6-4 + G5.2-3 --> 56,65 --> 85,58 ---> 77,77;    
G4.2-2 + G5.2-3 --> 56,65 --> 85,58 ---> 77,77;    

G3.4-3 + G3.6-4 --> 52,52 --> 58,85 ---> 87,78 - win 87 ngày 3;    
G3.4-3 + G4.2-2 --> 52,52 --> 58,85 ---> 87,78 - win 87 ngày 3;    
G3.6-4 + G5.5-3 --> 56,65 --> 85,58 ---> 78,87 - win 87 ngày 3;    
G4.2-2 + G5.5-3 --> 56,65 --> 85,58 ---> 78,87 - win 87 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 46 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
14 (32 lần) - win 14 ngày 1;    06 (37 lần) ;    54 (27 lần) - win 54 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 46 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (39 lần) - win 31 ngày 1;    45,54 (42 lần) - win 45 54 ngày 3;    26,62 (38 lần) - win 62 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
15,51 (44 lần) ;    07,70 (47 lần) - win 07 ngày 1;    25,52 (44 lần) - win 25 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10;    22 - win 22 ngày 1;    29 - win 29 ngày 1;    41 - win 41 ngày 3;    46;    51;    63 - win 63 ngày 3;    85 - win 85 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51;    23,32 - win 23 32 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G7.2-2 ---> 01,10 - win 01 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.1-3 ---> 55 - win 55 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.3-2 ---> 92,29 - win 29 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.3-3 + G6.1-3 ---> 51,15;    
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    
G2.2-5 + G5.3-1 ---> 19,91;    

- Cầu chạm max:
G4.2-1 + G7.4-2 ---> 92,29 - win 29 ngày 1;    
G4.3-1 + G7.2-1 ---> 60,06 - win 60 ngày 2;    
G3.3-3 + G6.2-2 ---> 33 - win 33 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-5 + G4.2-2 --> 89,98 --> 52,52 ---> 48,84;    
G1.1-5 + G4.3-2 --> 89,98 --> 52,52 ---> 48,84;    
G4.2-2 + G6.1-1 --> 98,89 --> 58,85 ---> 84,48;    
G4.3-2 + G6.1-1 --> 98,89 --> 58,85 ---> 84,48;    

G4.2-2 + G4.3-3 --> 98,89 --> 56,65 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 1;    
G4.3-2 + G4.3-3 --> 98,89 --> 56,65 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 1;    

G1.1-4 + G3.2-3 --> 98,89 --> 31,13 ---> 79,97 - win 79 ngày 1;    
G1.1-4 + G4.4-3 --> 98,89 --> 31,13 ---> 79,97 - win 79 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
34 (34 lần) - win 34 34 ngày 3;    77 (28 lần) - win 77 ngày 1;    03 (29 lần) - win 03 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (39 lần) - win 24 ngày 2;    79,97 (48 lần) - win 79 ngày 1;    29,92 (39 lần) - win 92 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (57 lần) - win 95 ngày 3;    15,51 (50 lần) ;    14,41 (44 lần) - win 41 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (46 lần) - win 22 77 ngày 1;    38,83 (51 lần) - win 38 ngày 1;    15,51 (51 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10;    15;    16 - win 16 ngày 2;    22 - win 22 ngày 1;    29 - win 29 ngày 2;    46 - win 46 ngày 1;    51;    62;    63;    85 - win 85 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51;    23,32 - win 23 32 ngày 3;    36,63 - win 36 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-3 + G7.1-1 ---> 28,82 - win 82 ngày 3;    
G5.3-1 + G5.3-2 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.3-3 + G6.1-3 ---> 45,54;    
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 33;    
G2.2-5 + G5.3-1 ---> 37,73;    
G3.1-1 + G5.6-1 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-2 + G6.2-1 ---> 21,12 - win 21 ngày 1;    
G4.2-1 + G7.4-2 ---> 16,61 - win 16 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G3.4-5 --> 31,31 --> 07,70 ---> 73,37;    
G3.4-5 + G5.4-2 --> 31,31 --> 70,07 ---> 37,73;    

G0.1-4 + G5.3-4 --> 16,61 --> 07,70 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    
G5.3-4 + G5.4-2 --> 61,16 --> 70,07 ---> 57,75 - win 57 ngày 1;    

G0.1-4 + G7.1-1 --> 15,15 --> 07,70 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    
G5.4-2 + G7.1-1 --> 15,15 --> 07,70 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
87 (34 lần) - win 87 ngày 2;    22 (31 lần) - win 22 ngày 2;    35 (27 lần) - win 35 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (49 lần) ;    03,30 (55 lần) - win 30 ngày 3;    22,77 (47 lần) - win 77 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (50 lần) - win 91 ngày 1;    46,64 (55 lần) - win 46 ngày 2;    37,73 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08 - win 08 ngày 3;    10 - win 10 ngày 1;    15;    22 - win 22 ngày 2;    29 - win 29 ngày 1;    43;    46 - win 46 ngày 2;    63;    85 - win 85 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 51 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-1 + G5.3-2 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-5 + G5.5-2 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.3-3 + G6.1-3 ---> 07,70 - win 07 ngày 3;    
G2.2-5 + G5.3-1 ---> 61,16 - win 16 ngày 3;    
G2.2-5 + G3.4-4 ---> 63,36;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-3 + G5.4-4 --> 76,76,67 --> 87,78 ---> 01,10 - win 10 ngày 2;    
G5.3-1 + G5.4-4 --> 76,76,67 --> 87,78 ---> 01,10 - win 10 ngày 2;    

G0.1-1 + G3.1-3 --> 37,73 --> 78,87 ---> 40,04 - win 40 ngày 3;    
G0.1-1 + G5.3-1 --> 37,73 --> 78,87 ---> 40,04 - win 40 ngày 3;    

G1.1-1 + G3.1-3 --> 37,73 --> 78,87 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 1;    
G1.1-1 + G5.3-1 --> 37,73 --> 78,87 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 1;    

G5.2-2 + G5.5-2 --> 51,15,15 --> 15,15 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    
G5.5-2 + G5.6-4 --> 15,15,51 --> 15,15 ---> 21,12 - win 21 ngày 3;    
G5.2-2 + G7.3-2 --> 51,15,15 --> 31,31 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    
G5.6-4 + G7.3-2 --> 51,15,15 --> 31,31 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    

G5.2-2 + G5.4-3 --> 51,15,15 --> 16,61 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 2;    
G5.4-3 + G5.6-4 --> 15,15,51 --> 61,16 ---> 31,13 - win 31 13 ngày 2;    

G5.2-1 + G5.2-2 --> 15,15,51 --> 15,15 ---> 41,14 - win 41 ngày 3;    
G5.2-1 + G5.6-4 --> 15,15,51 --> 15,15 ---> 41,14 - win 41 ngày 3;    

G4.2-4 + G5.2-2 --> 15,15,51 --> 61,16 ---> 51,15 - win 51 ngày 2;    
G4.2-4 + G5.6-4 --> 15,15,51 --> 61,16 ---> 51,15 - win 51 ngày 2;    

G5.2-2 + G7.1-2 --> 51,15,15 --> 01,01 ---> 18,81 - win 18 ngày 3;    
G5.6-4 + G7.1-2 --> 51,15,15 --> 01,01 ---> 18,81 - win 18 ngày 3;    

G4.1-3 + G4.1-4 --> 51,15,15 --> 31,31 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    
G4.2-2 + G5.2-2 --> 15,15,51 --> 31,31 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    
G4.2-2 + G5.6-4 --> 15,15,51 --> 31,31 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    

G2.2-1 + G3.3-5 --> 73,37 --> 15,15 ---> 62,26;    
G3.3-4 + G3.3-5 --> 73,37 --> 15,15 ---> 62,26;    

G3.3-1 + G6.2-1 --> 15,15,51 --> 16,61 ---> 36,63 - win 63 ngày 1;    
G3.6-4 + G5.4-3 --> 51,15,15 --> 16,61 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    

G1.1-3 + G2.2-1 --> 67,76,76 --> 31,31 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
G1.1-3 + G3.3-4 --> 67,76,76 --> 31,31 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    

G2.2-1 + G6.3-2 --> 76,76,67 --> 31,31 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    
G3.3-4 + G6.3-2 --> 76,76,67 --> 31,31 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    

G2.2-1 + G3.4-5 --> 73,37 --> 31,31 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G3.3-4 + G3.4-5 --> 73,37 --> 31,31 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G2.2-1 + G7.1-1 --> 73,37 --> 15,15 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G3.3-4 + G7.1-1 --> 73,37 --> 15,15 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    

G2.2-1 + G6.1-1 --> 73,37 --> 31,31 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G3.3-4 + G6.1-1 --> 73,37 --> 31,31 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G2.2-1 + G6.2-3 --> 76,76,67 --> 16,61 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G3.3-4 + G6.2-3 --> 76,76,67 --> 16,61 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    

G3.5-5 + G4.1-3 --> 15,15,51 --> 31,31 ---> 69,96 - win 69 ngày 1;    
G3.6-4 + G4.2-2 --> 51,15,15 --> 31,31 ---> 69,96 - win 69 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 01 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
12 (29 lần) ;    09 (26 lần) ;    54 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 01 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (44 lần) - win 21 ngày 3;    09,90 (40 lần) ;    45,54 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (51 lần) - win 83 ngày 2;    15,51 (49 lần) - win 51 ngày 2;    22,77 (43 lần) - win 22 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    10 - win 10 ngày 2;    15;    29 - win 29 ngày 1;    43;    46 - win 46 ngày 1;    63 - win 63 ngày 1;    81;    84 - win 84 84 ngày 2;    85 - win 85 ngày 2;    97 - win 97 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 51 ngày 2;    18,81 - win 18 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-1 + G3.2-3 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    
G3.3-4 + G7.2-2 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.5-2 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    
G3.5-2 + G4.1-3 ---> 59,95 - win 95 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G7.2-2 --> 97,97 --> 10,10 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G5.4-1 + G7.3-2 --> 97,97 --> 10,10 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 18 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
66 (32 lần) - win 66 66 ngày 1;    15 (28 lần) - win 15 15 ngày 1;    20 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 18 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (44 lần) - win 66 66 ngày 1;    09,90 (47 lần) ;    36,63 (52 lần) - win 63 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (49 lần) - win 41 ngày 1;    03,30 (41 lần) ;    06,60 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (52 lần) - win 07 ngày 1;    39,93 (45 lần) ;    05,50 (44 lần) - win 05 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    10 - win 10 ngày 3;    43;    46 - win 46 ngày 2;    52 - win 52 52 ngày 3;    63 - win 63 ngày 2;    84 - win 84 84 ngày 3;    96 - win 96 ngày 3;    97 - win 97 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
09,90;    15,51 - win 15 15 ngày 1;    18,81;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-1 + G3.2-3 ---> 48,84 - win 48 ngày 2;    
G3.3-4 + G7.2-2 ---> 18,81;    
G3.5-2 + G4.1-3 ---> 93,39;    
G3.6-5 + G5.5-2 ---> 55 - win 55 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.6-2 + G5.3-4 ---> 96,69 - win 69 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/04/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-4 + G5.4-1 --> 26,26,62 --> 97,97 ---> 10,01 - win 10 10 ngày 1;    
G5.4-1 + G7.3-2 --> 62,26,26 --> 97,97 ---> 01,10 - win 10 10 ngày 1;    

G5.3-2 + G6.3-3 --> 52,52 --> 97,97 ---> 20,02 - win 02 ngày 3;    
G5.6-3 + G6.3-3 --> 52,52 --> 97,97 ---> 20,02 - win 02 ngày 3;    

G3.5-5 + G4.1-4 --> 62,26,26 --> 97,97 ---> 11,11;    
G3.5-5 + G7.3-2 --> 62,26,26 --> 97,97 ---> 11,11;    

G2.2-3 + G4.1-4 --> 62,26,26 --> 49,49,94 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
G2.2-3 + G7.3-2 --> 62,26,26 --> 49,49,94 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    

G4.1-4 + G6.2-1 --> 52,52 --> 94,49,49 ---> 15,51 - win 15 15 51 ngày 1;    
G6.2-1 + G7.3-2 --> 52,52 --> 49,49,94 ---> 51,15 - win 51 15 15 ngày 1;    

G4.1-4 + G5.3-1 --> 26,26,62 --> 97,97 ---> 17,71 - win 17 ngày 3;    
G5.3-1 + G7.3-2 --> 62,26,26 --> 97,97 ---> 71,17 - win 17 ngày 3;    

G4.1-4 + G4.4-2 --> 26,26,62 --> 94,49,49 ---> 18,81 - win 18 ngày 1;    
G4.4-2 + G7.3-2 --> 62,26,26 --> 49,49,94 ---> 81,18 - win 18 ngày 1;    

G5.1-1 + G5.3-2 --> 62,26,26 --> 97,97 ---> 52,25 - win 25 ngày 2;    
G5.1-1 + G5.6-3 --> 62,26,26 --> 97,97 ---> 52,25 - win 25 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
08 (34 lần) - win 08 ngày 1;    56 (24 lần) - win 56 ngày 1;    78 (33 lần) - win 78 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (47 lần) - win 78 87 ngày 2;    00,55 (42 lần) - win 00 ngày 2;    06,60 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (59 lần) - win 95 ngày 3;    15,51 (49 lần) - win 15 15 51 ngày 1;    14,41 (45 lần) - win 41 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08 - win 08 ngày 1;    10 - win 10 10 ngày 1;    40;    43 - win 43 ngày 1;    46 - win 46 ngày 1;    52;    54;    63 - win 63 ngày 3;    68 - win 68 ngày 3;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81 - win 18 ngày 1;    26,62 - win 62 ngày 2;    28,82 - win 28 ngày 3;    33,88 - win 33 88 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-1 + G3.2-3 ---> 95,59 - win 95 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.3-4 + G7.2-2 ---> 71,17 - win 17 ngày 3;    
G3.6-5 + G5.5-2 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    
G3.5-2 + G4.1-3 ---> 95,59 - win 95 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.4-5 + G7.2-2 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
G0.1-4 + G7.1-2 ---> 61,16 - win 61 16 ngày 1;