Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
THẦN TÀI MAY MẮN
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO
    Phiên bản 1     (Xem phiên bản 2)    
Xem thống kê từ ngày đến ngày
Bạn chưa phải là thành viên Pro, nên không được xem thống kê trong 3 ngày gần nhất

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G5.1-4 --> 07,70 --> 83,38 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 2;    
G2.2-4 + G7.1-1 --> 07,70 --> 83,38 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 2;    

G1.1-1 + G5.1-4 --> 07,70 --> 63,63 ---> 57,75 - win 57 57 ngày 3;    
G1.1-1 + G7.1-1 --> 07,70 --> 63,63 ---> 57,75 - win 57 57 ngày 3;    

G3.3-2 + G6.1-2 --> 23,32,32 --> 38,83 ---> 76,67 - win 76 76 ngày 1;    
G3.4-1 + G6.2-3 --> 23,32,32 --> 38,83 ---> 67,76 - win 76 76 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.4-2 --> 70,07 --> 63,63 ---> 76,67 - win 76 76 ngày 1;    
G5.4-2 + G7.1-1 --> 07,70 --> 63,63 ---> 67,76 - win 76 76 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 63 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (41 lần) ;    22 (31 lần) ;    62 (31 lần) - win 62 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 63 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (49 lần) - win 25 ngày 1;    16,61 (40 lần) ;    12,21 (38 lần) - win 12 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (43 lần) - win 19 91 ngày 2;    39,93 (55 lần) ;    46,64 (48 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    20 - win 20 20 20 ngày 2;    29;    33;    42 - win 42 ngày 2;    46;    54 - win 54 ngày 1;    59;    75;    82 - win 82 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 20 20 ngày 2;    28,82 - win 28 ngày 1;    39,93;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-3 + G5.3-3 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 11;    

- Cầu cận max:
G3.6-3 + G5.6-2 ---> 86,68;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
65 (24 lần) ;    07 (35 lần) - win 07 ngày 1;    84 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (42 lần) ;    37,73 (51 lần) - win 37 37 ngày 3;    89,98 (45 lần) - win 89 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
20 - win 20 ngày 1;    33 - win 33 ngày 1;    35;    42 - win 42 ngày 1;    53;    54 - win 54 ngày 2;    62;    75 - win 75 ngày 1;    82 - win 82 ngày 1;    97 - win 97 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 1;    04,40 - win 40 ngày 2;    28,82 - win 82 ngày 1;    39,93;    

- Cầu chạm max:
G3.2-3 + G5.3-3 ---> 00 - win 00 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 94,49 - win 94 94 94 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-3 + G5.3-3 --> 53,35 --> 88,88 ---> 32,23 - win 32 32 23 ngày 1;    
G5.3-3 + G5.5-4 --> 35,53 --> 88,88 ---> 23,32 - win 23 32 32 ngày 1;    

G3.1-5 + G4.1-3 --> 53,35 --> 31,13 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    
G3.1-5 + G4.2-1 --> 53,35 --> 31,13 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (25 lần) - win 68 ngày 1;    09 (28 lần) - win 09 ngày 3;    11 (36 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (56 lần) ;    09,90 (44 lần) - win 90 ngày 1;    38,83 (44 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15 - win 15 ngày 2;    20 - win 20 ngày 2;    35;    42 - win 42 ngày 2;    53;    54 - win 54 ngày 3;    82 - win 82 ngày 2;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    04,40 - win 40 ngày 3;    39,93 - win 93 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 49,94 - win 94 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.5-3 + G3.6-1 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
91 (33 lần) ;    61 (32 lần) - win 61 ngày 3;    76 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (48 lần) - win 25 ngày 3;    67,76 (49 lần) - win 67 ngày 1;    22,77 (47 lần) - win 77 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
35;    40;    53;    54 - win 54 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    04,40 - win 04 ngày 1;    09,90 - win 90 ngày 2;    15,51 - win 15 ngày 3;    39,93 - win 39 39 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 66;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 55;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G7.2-1 --> 48,48 --> 90,90,90 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 2;    
G2.2-3 + G7.2-1 --> 48,48 --> 90,90,90 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 2;    

G3.5-4 + G5.5-1 --> 27,27 --> 90,90,90 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G5.2-1 + G5.5-1 --> 27,27 --> 90,90,90 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
78 (32 lần) - win 78 ngày 1;    37 (32 lần) - win 37 ngày 3;    73 (28 lần) - win 73 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (53 lần) - win 73 ngày 2;    78,87 (52 lần) - win 78 ngày 1;    16,61 (49 lần) - win 16 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (43 lần) ;    79,97 (50 lần) - win 79 97 ngày 1;    15,51 (46 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (42 lần) - win 89 98 98 ngày 1;    12,21 (54 lần) - win 12 ngày 1;    06,60 (51 lần) - win 60 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (51 lần) - win 29 ngày 1;    36,63 (58 lần) - win 36 36 ngày 1;    45,54 (55 lần) - win 54 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40;    31 - win 31 ngày 2;    35 - win 35 ngày 1;    53 - win 53 ngày 1;    60 - win 60 ngày 3;    93 - win 93 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 20 ngày 1;    04,40 - win 04 ngày 2;    09,90 - win 90 ngày 3;    33,88 - win 33 88 88 ngày 2;    39,93 - win 39 39 ngày 2;    48,84 - win 48 ngày 3;    57,75 - win 75 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 52,25;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-5 + G3.5-4 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 11;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G3.1-5 --> 35,53 --> 57,75 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    
G0.1-5 + G3.2-5 --> 35,53 --> 57,75 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    

G0.1-3 + G3.4-2 --> 42,24,24 --> 48,48 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G0.1-3 + G5.6-3 --> 42,24,24 --> 48,48 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G1.1-4 + G3.3-3 --> 24,24,42 --> 48,48 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    

G4.1-1 + G5.5-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 60,06;    
G5.3-3 + G5.5-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 60,06;    

G3.1-5 + G3.2-1 --> 53,35 --> 27,27 ---> 18,81;    
G3.2-1 + G3.2-5 --> 35,53 --> 27,27 ---> 81,18;    

G3.1-4 + G3.6-3 --> 13,31 --> 04,40 ---> 23,32 - win 23 ngày 2;    
G5.1-4 + G6.3-1 --> 31,13 --> 04,40 ---> 32,23 - win 23 ngày 2;    

G1.1-1 + G3.5-4 --> 35,53 --> 27,27 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    
G1.1-1 + G5.2-1 --> 35,53 --> 27,27 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    

G3.4-2 + G6.3-3 --> 24,24,42 --> 48,48 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G5.6-3 + G6.3-3 --> 24,24,42 --> 48,48 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    

G4.1-1 + G5.3-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.3-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    

G3.4-2 + G4.1-2 --> 27,27 --> 40,04 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    
G4.1-2 + G5.6-3 --> 27,27 --> 04,40 ---> 74,47 - win 47 ngày 3;    
G3.4-2 + G4.3-2 --> 27,27 --> 49,49,94 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.6-3 --> 27,27 --> 94,49,49 ---> 74,47 - win 47 ngày 3;    

G3.3-2 + G4.1-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 66,66;    
G3.3-2 + G5.3-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 66,66;    

G4.1-1 + G6.1-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.1-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 40 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
97 (35 lần) - win 97 ngày 1;    73 (36 lần) - win 73 ngày 3;    40 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 40 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (52 lần) - win 97 ngày 1;    23,32 (48 lần) - win 23 ngày 2;    37,73 (48 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (48 lần) ;    45,54 (51 lần) - win 54 ngày 1;    89,98 (46 lần) - win 89 98 98 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (43 lần) - win 04 ngày 1;    19,91 (49 lần) ;    37,73 (43 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40;    08;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    04,40 - win 04 ngày 1;    33,88 - win 33 88 88 ngày 3;    48,84;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 25,52 - win 25 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-5 + G3.5-4 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 89,98 - win 89 98 98 ngày 2;    
G3.1-5 + G5.4-3 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G3.4-4 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 62,26 - win 62 ngày 3;    
G3.1-1 + G3.4-4 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 62,26 - win 62 ngày 3;    

G2.1-3 + G2.2-4 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 65,56 - win 56 ngày 2;    
G2.2-4 + G3.1-1 --> 20,20 --> 42,24,24 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    

G2.1-3 + G6.3-3 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 68,86;    
G3.1-1 + G6.3-3 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 68,86;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (30 lần) - win 29 ngày 2;    05 (34 lần) - win 05 ngày 2;    78 (34 lần) - win 78 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (46 lần) - win 29 ngày 2;    05,50 (45 lần) - win 05 ngày 2;    07,70 (42 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (45 lần) ;    28,82 (44 lần) - win 82 ngày 2;    15,51 (46 lần) - win 15 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (58 lần) - win 62 ngày 3;    00,55 (50 lần) - win 55 ngày 2;    09,90 (44 lần) - win 90 90 90 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40 - win 40 ngày 1;    08;    32;    47;    52;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 1;    04,40 - win 04 40 ngày 1;    25,52 - win 25 ngày 2;    33,88 - win 33 ngày 1;    48,84 - win 48 48 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 71,17;    

+ Cầu vượt max:
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 93,39 - win 39 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G3.5-4 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G2.2-3 --> 93,93 --> 15,51 ---> 50,05 - win 05 ngày 3;    
G0.1-4 + G5.1-3 --> 93,93 --> 15,51 ---> 50,05 - win 05 ngày 3;    

G2.2-3 + G5.1-1 --> 93,93 --> 51,15 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    
G5.1-1 + G5.1-3 --> 93,93 --> 15,51 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    

G2.1-3 + G3.4-4 --> 52,52 --> 20,20 ---> 24,42 - win 24 24 42 ngày 1;    
G2.1-3 + G6.3-3 --> 52,52 --> 20,20 ---> 24,42 - win 24 24 42 ngày 1;    

G3.4-4 + G5.1-4 --> 52,52 --> 20,20 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    
G5.1-4 + G6.3-3 --> 52,52 --> 20,20 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    

G0.1-5 + G1.1-5 --> 74,47 --> 51,15 ---> 35,53 - win 35 53 ngày 1;    
G1.1-1 + G5.2-1 --> 74,47 --> 15,51 ---> 35,53 - win 35 53 ngày 1;    

G3.4-4 + G4.1-2 --> 52,52 --> 20,20 ---> 47,74;    
G4.1-2 + G6.3-3 --> 52,52 --> 20,20 ---> 74,47;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 53 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
59 (29 lần) - win 59 ngày 1;    86 (29 lần) - win 86 ngày 1;    88 (37 lần) - win 88 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 53 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (51 lần) - win 04 40 ngày 2;    07,70 (48 lần) - win 07 ngày 1;    59,95 (47 lần) - win 59 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
18,81 (40 lần) ;    79,97 (52 lần) - win 97 ngày 1;    37,73 (42 lần) - win 37 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40 - win 40 ngày 2;    08;    32;    52;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 40 ngày 2;    25,52 - win 25 ngày 3;    33,88 - win 88 ngày 1;    48,84 - win 48 48 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 54,45 - win 45 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 71,17;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G3.1-4 --> 60,06 --> 93,93 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    
G0.1-4 + G4.4-1 --> 60,06 --> 93,93 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    

G3.1-2 + G3.3-2 --> 60,06 --> 84,48,48 ---> 59,95 - win 59 ngày 1;    
G3.1-2 + G4.2-3 --> 60,06 --> 84,48,48 ---> 59,95 - win 59 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 15 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
01 (34 lần) - win 01 ngày 1;    38 (37 lần) ;    03 (29 lần) - win 03 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 15 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (47 lần) ;    03,30 (45 lần) - win 03 ngày 1;    04,40 (43 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40 - win 40 ngày 1;    08 - win 08 ngày 1;    32;    52;    64;    88 - win 88 ngày 2;    93 - win 93 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 40 ngày 1;    25,52 - win 25 ngày 1;    33,88 - win 88 ngày 2;    34,43 - win 43 ngày 2;    78,87;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 25,52 - win 25 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 50,05;    
G4.3-4 + G7.3-1 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-2 + G5.2-1 ---> 35,53 - win 53 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-1 + G3.3-4 --> 54,54 --> 51,15 ---> 01,10 - win 01 ngày 2;    
G3.3-4 + G5.5-3 --> 54,54 --> 15,51 ---> 10,01 - win 01 ngày 2;    

G3.1-1 + G5.5-4 --> 04,04 --> 51,15 ---> 08,80 - win 08 ngày 2;    
G5.5-3 + G5.5-4 --> 04,04 --> 51,15 ---> 08,80 - win 08 ngày 2;    

G3.3-4 + G3.4-1 --> 05,05 --> 15,51 ---> 14,41 - win 41 ngày 1;    
G3.3-4 + G7.1-2 --> 05,05 --> 15,51 ---> 14,41 - win 41 ngày 1;    

G1.1-4 + G4.4-2 --> 35,35,53 --> 06,60 ---> 34,43 - win 43 ngày 3;    
G4.4-2 + G5.4-1 --> 53,35,35 --> 60,06 ---> 43,34 - win 43 ngày 3;    

G1.1-4 + G4.1-3 --> 35,35,53 --> 06,60 ---> 36,63;    
G4.1-3 + G5.4-1 --> 53,35,35 --> 60,06 ---> 63,36;    

G2.2-2 + G3.4-1 --> 09,09,09 --> 15,51 ---> 44,44;    
G2.2-2 + G7.1-2 --> 09,09,09 --> 15,51 ---> 44,44;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 97 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
32 (35 lần) - win 32 ngày 1;    31 (35 lần) - win 31 ngày 2;    92 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 97 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (40 lần) - win 29 ngày 2;    07,70 (40 lần) - win 70 ngày 1;    47,74 (44 lần) - win 47 74 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
88 - win 88 ngày 3;    07 - win 07 ngày 3;    08 - win 08 ngày 2;    32 - win 32 ngày 1;    36;    40 - win 40 ngày 2;    43 - win 43 ngày 3;    52 - win 52 52 ngày 1;    64;    93 - win 93 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
22,77;    33,88 - win 33 ngày 1;    34,43 - win 43 ngày 3;    46,64 - win 46 ngày 2;    78,87;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.5-3 + G3.6-3 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 81,18;    
G4.3-4 + G7.3-1 ---> 61,16 - win 16 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-2 + G5.2-1 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;