Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 67 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
54 (29 lần) ;    03 (22 lần) - win 03 ngày 2;    57 (30 lần) - win 57 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 67 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (49 lần) ;    58,85 (47 lần) - win 85 85 85 ngày 3;    26,62 (43 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (57 lần) - win 26 ngày 2;    27,72 (52 lần) - win 27 ngày 2;    00,55 (51 lần) - win 00 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
48 - win 48 ngày 2;    03 - win 03 ngày 2;    06 - win 06 ngày 2;    36 - win 36 ngày 1;    47 - win 47 ngày 1;    49 - win 49 ngày 2;    54;    64;    67 - win 67 ngày 3;    68 - win 68 ngày 1;    89 - win 89 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 11 ngày 1;    48,84 - win 48 84 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-1 + G5.5-1 ---> 22 - win 22 ngày 1;    
G5.5-4 + G5.6-4 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-3 + G7.1-2 ---> 08,80 - win 08 ngày 2;    
G3.4-4 + G4.4-3 ---> 16,61 - win 61 ngày 2;    
G5.5-2 + G7.4-2 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.1-2 + G3.6-4 ---> 82,28 - win 82 ngày 2;    
G3.3-2 + G5.3-1 ---> 19,91 - win 91 ngày 3;    
G4.3-3 + G5.6-2 ---> 89,98 - win 89 98 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-4 + G3.4-5 ---> 11 - win 11 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.1-3 ---> 14,41 - win 14 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.3-3 ---> 18,81 - win 81 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-1 + G3.3-3 --> 53,53 --> 38,38 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 1;    
G2.2-1 + G3.6-1 --> 53,53 --> 38,38 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 1;    

G3.3-3 + G4.4-2 --> 56,65 --> 38,38 ---> 15,51 - win 51 ngày 3;    
G3.6-1 + G4.4-2 --> 56,65 --> 38,38 ---> 15,51 - win 51 ngày 3;    

G3.3-3 + G5.3-1 --> 53,53 --> 38,38 ---> 16,61 - win 61 ngày 3;    
G3.6-1 + G5.3-1 --> 53,53 --> 38,38 ---> 16,61 - win 61 ngày 3;    

G3.3-3 + G4.4-4 --> 56,65 --> 38,38 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    
G3.6-1 + G4.4-4 --> 56,65 --> 38,38 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (34 lần) ;    08 (29 lần) - win 08 ngày 3;    09 (31 lần) - win 09 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (45 lần) - win 04 ngày 1;    56,65 (45 lần) ;    23,32 (46 lần) - win 32 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (52 lần) - win 89 98 ngày 2;    36,63 (52 lần) - win 36 63 ngày 1;    27,72 (47 lần) - win 72 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (52 lần) ;    15,51 (46 lần) - win 51 ngày 3;    56,65 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (52 lần) - win 68 ngày 1;    48,84 (51 lần) - win 48 ngày 1;    45,54 (47 lần) - win 54 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
48 - win 48 ngày 1;    03 - win 03 ngày 3;    15;    36 - win 36 ngày 1;    47 - win 47 ngày 2;    54 - win 54 ngày 1;    66;    67 - win 67 ngày 1;    68 - win 68 ngày 1;    85;    89 - win 89 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 11 ngày 1;    48,84 - win 48 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-1 + G5.5-1 ---> 05,50 - win 05 ngày 1;    
G5.5-4 + G5.6-4 ---> 76,67 - win 67 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-4 + G4.1-3 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    
G4.1-3 + G7.1-2 ---> 03,30 - win 03 ngày 3;    
G3.5-5 + G3.6-3 ---> 26,62 - win 62 62 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.5-2 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.4-3 ---> 43,34;    
G5.5-2 + G7.4-2 ---> 08,80 - win 08 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.1-2 + G3.6-4 ---> 56,65;    
G4.3-3 + G5.6-2 ---> 35,53 - win 35 ngày 3;    
G3.2-1 + G3.6-4 ---> 46,64 - win 64 64 ngày 1;    
G3.3-2 + G5.3-1 ---> 56,65;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G4.3-2 --> 66,66,66 --> 53,53 ---> 81,18 - win 81 18 ngày 2;    
G2.1-1 + G3.3-4 --> 66,66,66 --> 53,53 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 2;    

G2.1-2 + G5.2-1 --> 21,12 --> 65,56 ---> 96,69;    
G2.1-2 + G6.1-2 --> 21,12 --> 65,56 ---> 96,69;    
G3.2-2 + G5.2-1 --> 21,12 --> 65,56 ---> 96,69;    
G3.2-2 + G6.1-2 --> 21,12 --> 65,56 ---> 96,69;    

G2.1-2 + G3.3-3 --> 32,32 --> 65,56 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    
G3.2-2 + G3.3-3 --> 32,32 --> 65,56 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
09 (31 lần) - win 09 ngày 2;    68 (26 lần) - win 68 ngày 2;    38 (33 lần) - win 38 38 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (48 lần) - win 09 90 ngày 2;    38,83 (47 lần) - win 38 38 ngày 1;    11,66 (52 lần) - win 11 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (47 lần) - win 01 01 ngày 1;    57,75 (49 lần) - win 57 75 ngày 3;    26,62 (46 lần) - win 62 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (53 lần) - win 97 ngày 1;    46,64 (53 lần) - win 64 ngày 1;    28,82 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (55 lần) - win 41 ngày 2;    19,91 (44 lần) ;    49,94 (49 lần) - win 94 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (49 lần) - win 22 ngày 1;    11,66 (49 lần) - win 11 ngày 2;    39,93 (44 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15;    36 - win 36 ngày 2;    46;    47 - win 47 ngày 3;    48 - win 48 ngày 2;    54 - win 54 54 ngày 1;    66;    67 - win 67 67 ngày 1;    68 - win 68 ngày 2;    85;    89 - win 89 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 11 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-4 + G5.1-4 ---> 54,45 - win 54 54 ngày 1;    
G2.2-1 + G5.6-4 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.1-3 ---> 56,65;    G4.1-3 + G7.1-2 ---> 65,56;    
G3.5-5 + G3.6-3 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.4-5 + G5.5-2 ---> 05,50 - win 05 ngày 2;    
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.4-3 ---> 55;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-2 + G5.2-1 --> 04,04 --> 51,51,15 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    
G2.2-2 + G6.1-2 --> 04,04 --> 51,51,15 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    

G2.2-2 + G3.1-2 --> 46,64,64 --> 59,59,95 ---> 07,70;    
G2.2-2 + G5.6-3 --> 46,64,64 --> 59,59,95 ---> 07,70;    

G5.2-1 + G5.3-2 --> 04,04 --> 12,21 ---> 51,15;    
G5.3-2 + G6.1-2 --> 04,04 --> 21,12 ---> 15,51;    

G3.1-2 + G4.3-2 --> 64,64,46 --> 96,69 ---> 73,37 - win 37 ngày 2;    
G4.3-2 + G5.6-3 --> 46,64,64 --> 69,96 ---> 37,73 - win 37 ngày 2;    

G2.1-1 + G3.1-2 --> 46,64,64 --> 69,96 ---> 57,75;    
G2.1-1 + G5.6-3 --> 46,64,64 --> 69,96 ---> 57,75;    

G0.1-3 + G3.1-2 --> 46,64,64 --> 69,96 ---> 87,78 - win 87 ngày 1;    
G0.1-3 + G5.6-3 --> 46,64,64 --> 69,96 ---> 87,78 - win 87 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
79 (29 lần) ;    11 (25 lần) - win 11 ngày 1;    92 (23 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (40 lần) - win 11 ngày 1;    57,75 (37 lần) ;    19,91 (37 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (41 lần) - win 89 98 ngày 1;    06,60 (48 lần) - win 06 ngày 2;    57,75 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (46 lần) - win 48 ngày 1;    59,95 (41 lần) - win 59 ngày 3;    11,66 (39 lần) - win 11 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (46 lần) - win 36 63 ngày 3;    16,61 (47 lần) - win 16 ngày 1;    29,92 (44 lần) - win 29 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15;    36 - win 36 ngày 3;    37 - win 37 ngày 2;    46;    47 - win 47 ngày 1;    58;    66;    68 - win 68 68 ngày 1;    85;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 11 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-4 + G5.1-4 ---> 91,19;    
G2.2-1 + G5.6-4 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 2;    
G3.4-4 + G4.1-3 ---> 73,37 - win 37 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.1-3 + G7.1-2 ---> 34,43;    
G3.5-5 + G3.6-3 ---> 90,09 - win 90 09 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.4-5 + G5.5-2 ---> 19,91;    
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 22 - win 22 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 04/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-1 + G5.4-1 --> 74,47 --> 54,54,45,45 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    
G3.1-5 + G5.4-1 --> 74,47 --> 54,54,45,45 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    

G1.1-5 + G4.3-2 --> 95,59 --> 64,64,46 ---> 46,64 - win 64 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.3-3 --> 59,95 --> 46,64,64 ---> 64,46 - win 64 ngày 3;    
G4.3-2 + G7.1-2 --> 59,95 --> 46,64,64 ---> 64,46 - win 64 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 67 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
54 (29 lần) - win 54 ngày 1;    03 (20 lần) - win 03 ngày 2;    57 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 67 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (47 lần) - win 88 ngày 2;    58,85 (47 lần) - win 85 ngày 1;    45,54 (46 lần) - win 54 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (56 lần) ;    19,91 (46 lần) - win 91 ngày 1;    49,94 (48 lần) - win 49 49 94 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (54 lần) ;    26,62 (57 lần) - win 62 ngày 1;    09,90 (51 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (50 lần) - win 59 59 95 ngày 1;    69,96 (46 lần) - win 69 96 ngày 1;    04,40 (48 lần) - win 04 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15 - win 15 ngày 1;    36 - win 36 ngày 1;    37 - win 37 ngày 3;    46;    47 - win 47 ngày 2;    85 - win 85 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 66 66 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-4 + G5.1-4 ---> 25,52;    

- Cầu chạm max:
G2.2-1 + G5.6-4 ---> 18,81;    
G3.4-4 + G4.1-3 ---> 44 - win 44 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G4.1-3 + G7.1-2 ---> 44 - win 44 ngày 3;    
G3.5-5 + G3.6-3 ---> 52,25;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 03/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-2 + G4.1-3 --> 84,48 --> 30,03 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G4.1-2 + G4.3-1 --> 84,48 --> 30,03 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    

G2.1-3 + G4.1-3 --> 84,48 --> 30,03 ---> 92,29;    
G2.1-3 + G4.3-1 --> 84,48 --> 30,03 ---> 92,29;    

G3.2-3 + G5.4-4 --> 29,29,92 --> 74,47 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    
G3.5-4 + G5.4-4 --> 29,29,92 --> 74,47 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
78 (34 lần) - win 78 ngày 2;    47 (36 lần) - win 47 ngày 3;    37 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (53 lần) ;    78,87 (52 lần) - win 78 ngày 2;    24,42 (50 lần) - win 24 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (40 lần) - win 36 ngày 2;    07,70 (45 lần) - win 70 ngày 1;    89,98 (44 lần) - win 98 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (50 lần) - win 46 64 64 ngày 1;    79,97 (45 lần) - win 79 ngày 1;    29,92 (51 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15 - win 15 ngày 2;    36 - win 36 ngày 2;    47 - win 47 ngày 3;    53 - win 53 53 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 66 66 ngày 2;    15,51 - win 15 51 51 ngày 2;    36,63 - win 36 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.6-4 + G5.1-4 ---> 57,75;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G5.6-4 ---> 08,80 - win 80 ngày 3;    
G3.4-4 + G4.1-3 ---> 02,20;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 02/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.4-4 + G5.5-3 --> 64,46 --> 29,29,92 ---> 06,60 - win 60 ngày 1;    
G5.2-1 + G5.5-3 --> 64,46 --> 29,29,92 ---> 06,60 - win 60 ngày 1;    

G0.1-1 + G3.5-5 --> 97,97 --> 84,48 ---> 70,07 - win 07 ngày 1;    
G0.1-1 + G4.1-3 --> 97,97 --> 84,48 ---> 70,07 - win 07 ngày 1;    
G3.1-5 + G4.3-1 --> 97,97 --> 84,48 ---> 70,07 - win 07 ngày 1;    

G0.1-1 + G3.4-1 --> 97,97 --> 84,48 ---> 78,87 - win 78 ngày 3;    
G3.1-5 + G3.2-5 --> 97,97 --> 84,48 ---> 78,87 - win 78 ngày 3;    

G3.6-2 + G5.4-2 --> 31,31 --> 48,84 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    
G5.4-2 + G5.6-2 --> 31,31 --> 84,48 ---> 97,79 - win 97 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 29 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (34 lần) - win 68 ngày 1;    95 (38 lần) - win 95 ngày 1;    80 (23 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 29 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (50 lần) - win 68 ngày 1;    57,75 (44 lần) ;    34,43 (51 lần) - win 43 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (40 lần) - win 89 ngày 1;    39,93 (39 lần) - win 93 ngày 1;    57,75 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (48 lần) - win 22 ngày 3;    44,99 (48 lần) ;    35,53 (42 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    15 - win 15 ngày 3;    36 - win 36 ngày 3;    57;    78 - win 78 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 11 66 66 ngày 1;    15,51 - win 15 51 51 ngày 3;    36,63 - win 36 ngày 3;    57,75;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 05,50 - win 50 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-3 + G3.2-2 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.6-4 + G5.1-4 ---> 16,61 - win 61 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 01/12/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G5.5-4 --> 30,03 --> 64,46 ---> 32,23 - win 23 ngày 3;    
G3.3-1 + G5.2-1 --> 30,03 --> 46,64 ---> 32,23 - win 23 ngày 3;    

G0.1-1 + G6.3-1 --> 85,58 --> 97,97 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 2;    
G0.1-1 + G7.1-2 --> 85,58 --> 97,97 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 21 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
55 (36 lần) ;    75 (33 lần) ;    36 (29 lần) - win 36 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 21 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
57,75 (45 lần) ;    12,21 (41 lần) - win 21 ngày 1;    26,62 (40 lần) - win 26 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (62 lần) - win 11 ngày 1;    34,43 (46 lần) - win 43 ngày 3;    46,64 (41 lần) - win 46 64 64 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (53 lần) - win 58 85 85 ngày 2;    29,92 (51 lần) - win 29 29 92 ngày 1;    56,65 (44 lần) - win 56 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (52 lần) - win 46 64 64 ngày 3;    79,97 (45 lần) - win 97 ngày 2;    29,92 (53 lần) - win 29 29 92 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
14 - win 14 ngày 3;    36 - win 36 ngày 1;    43 - win 43 ngày 3;    56 - win 56 ngày 2;    57;    65;    83;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 15 ngày 1;    57,75;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-3 + G3.2-2 ---> 86,68 - win 68 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G0.1-4 + G2.2-1 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 30/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-4 + G7.1-2 --> 56,65,65 --> 85,58 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    
G3.3-3 + G7.1-2 --> 56,65,65 --> 85,58 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    

G3.2-1 + G4.3-4 --> 48,48 --> 85,58 ---> 82,28;    
G3.6-1 + G4.3-4 --> 48,48 --> 85,58 ---> 82,28;    

G0.1-5 + G2.1-4 --> 65,65,56 --> 58,85 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    
G0.1-5 + G3.3-3 --> 65,65,56 --> 58,85 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    

G3.2-1 + G6.3-3 --> 48,48 --> 85,58 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    
G3.6-1 + G6.3-3 --> 48,48 --> 85,58 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 29 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (36 lần) - win 68 ngày 1;    80 (26 lần) ;    04 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 29 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (52 lần) - win 68 ngày 1;    57,75 (45 lần) - win 75 ngày 1;    34,43 (51 lần) - win 34 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (59 lần) - win 26 ngày 1;    57,75 (42 lần) - win 75 ngày 1;    07,70 (48 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
56 - win 56 ngày 3;    14;    57;    65;    71 - win 71 ngày 3;    83;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
56,65 - win 56 ngày 3;    57,75 - win 75 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 42,24 - win 24 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-3 + G7.2-1 ---> 35,53 - win 53 ngày 1;    
G3.3-2 + G5.1-3 ---> 67,76 - win 76 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.4-5 + G5.6-4 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    
G2.1-3 + G3.2-2 ---> 71,17 - win 71 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G1.1-2 + G3.4-4 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 29/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G5.6-3 --> 39,39 --> 67,76 ---> 50,05 - win 05 ngày 1;    
G5.6-3 + G7.1-2 --> 39,39 --> 76,67 ---> 05,50 - win 05 ngày 1;    

G3.1-1 + G4.2-1 --> 57,57,75 --> 90,90 ---> 41,14;    
G3.1-1 + G4.4-3 --> 57,57,75 --> 90,90 ---> 41,14;    

G1.1-2 + G4.2-1 --> 57,57,75 --> 90,90 ---> 61,16 - win 16 16 ngày 1;    
G1.1-2 + G4.4-3 --> 57,57,75 --> 90,90 ---> 61,16 - win 16 16 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
56 (26 lần) ;    41 (33 lần) ;    48 (29 lần) - win 48 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (43 lần) - win 00 00 ngày 3;    38,83 (47 lần) ;    14,41 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (44 lần) ;    26,62 (41 lần) - win 26 ngày 2;    27,72 (44 lần) - win 72 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (51 lần) - win 54 ngày 3;    07,70 (47 lần) - win 70 ngày 3;    89,98 (46 lần) - win 89 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
71;    14;    56;    57 - win 57 ngày 1;    65;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71;    56,65;    57,75 - win 57 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-4 + G5.6-4 ---> 07,70 - win 70 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-3 + G7.2-1 ---> 17,71;    
G3.3-2 + G5.1-3 ---> 70,07 - win 70 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G1.1-2 + G5.6-2 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-5 + G5.6-4 ---> 07,70 - win 70 ngày 3;